Work-shops

 I år har vi ingen workshop i anslutning till konserterna. Däremot genomför vi två mindre projekt som vi har fått ekonomiskt stöd till.                                    

Ett integrationsprojekt som ska utmynna i konserten Världsmusik på Öland. Pga Ramadan i juni månad har konserten flyttats fram till i september. Närmare info kommer.

Ett kulturdagarprojekt för barn/unga med funktionsnedsättningar under ledning av bildpedagog Eva Matthis i anslutning till konserten med Anders Linder under titeln   ”Anders sjunger Robban och egna låtar” söndagen den 17 juli.