Samverkan/Sponsorer

Vi vill rikta ett mycket stort tack till alla våra samverkanspartners och sponsorer.

Genom god samverkan mellan kulturaktörer, föreningar, ideella insatser och näringsliv uppnås de allra bästa synergieffekterna för alla parter. 

Årets huvudsponsor

Cementa logga

Våra bidragsgivare och samverkansaktörer :

 Länsmusiken Kalmar län

Sparbanksstiftelsen logga

 

Mbl kommun logga

 

 

    SENSUS                                                                                                          

Studieförbund                         Ölandsfonden 

 

Ölands Sparbanksstiftelse är förutom Mörbylånga kommun vår huvudsakliga bidragsgivare till byggnationen av den Stora scenen. Stiftelsen har år 2013 satsat 195 000 kr. Ölandsfonden har i år 2016 gett oss ett stöd till att bygga scengolvet.

Mörbylånga Kommun har under 2012 -2015 anslagit medel om totalt 140 000 kr. Årets ekonomiska stöd på 20 000 kr är ett förlusttäckningsbidrag till arrangemangen.  Föreningen har sökt och fått ett mindre bidrag på 14 000 kr till två projekt särskilt riktade till ett integration och kulturdagläger för barn/unga med funktionsnedsättning.

 

Övriga Sponsorer och samverkanspartners 

Albrunna Perenner, Elektrikerna på Öland, Kungliga Operan i Stockholm, Mellby Öhr Inn                                                                                                                                                        Nordborgs Gräv&Betong AB, Sabelströms Gräv&Planering AB, Degerhamn                                                                                                                                                                                                Z tryck/Timo Horne, Ölandskultur, Ölandsnatur,

Visitolandcom-2

Mallpartner

Turistbyrån www.oland.com

Särskilt stående tack till 

Clas Kollberg, platschef och Tommy Pettersson, personalledare för Heidelbergkoncernen AB Cementa /Degerhamn, markägare, för vänligt bemötande och all möjlig hjälp på plats.

Birger Gunnarsson, fd chef för Kalmar Lantmäteri  som gjort allt grundläggande arbete mm. inför myndighetsbeslut och bygglov, åren 2013-2015.

May Ohlsson och Lena Stämmgård, fd auktoriserade  revisorer,  för ekonomiansvar åren 2011-2015.

Hans Göran Martinsson, byggnadsingenjör och kontrollant för byggnationen, 2016-2017.

Fredrik Wallin, arkitekt, London för skiss och ritning till scenen.

Göran Österberg, fd chefsinspicient för Kungliga Operan, för scenteknik och platsansvar åren 2012-2016.

Ehry Düring, fd operasångerska för programval, avseende musikal/opera, åren 2012-2016.

 

Byggteamet 2016:

Jan Christer Hybbinette, Roland Brattström, Ruben Nilsson m fl.