Scenen Södra Bruket

 

"Sveriges vackraste Skorsten" i Alunda Hage Det gamla Alunbruket -Södra Bruket.

”Sveriges vackraste Skorsten” i Alunda Hage Det gamla Alunbruket -Södra Bruket.

I anslutning till Sveriges vackraste skorsten i ”Alunda Hage” vid Södra Bruket strax söder om Degerhamn på Södra Öland finns Scenen Södra Bruket         

 Idén med att verka för en utescen på Södra Öland uppstod tidig höst 2011.

Tänkbara scenplatser och ideer föddes. En arkitektritad scen kom till. Efter flera diskussioner med Heidelbergskoncernen (Cementa kalkbruk) och överväganden kom man dock så småningom fram till att platserna ute vid det gamla och även vid det aktiva kalkbrottet inte ansågs vara lämpliga. Ny scenplats söktes  därför i rask takt. Efter föreningens bildande i nov 2011 hos Maria Pettersson i Pilekulla uppkom så småningom idén att istället bygga scenen vid det närliggande Gamla Alunbruket, Södra bruket.

Projektet Scenen Södra Bruket  tog sin början.

Parallellt med att etablera och förankra idén om scenbygget, planering av själva organisationen föreningen Scenbrottet med dess verksamhet började arbetet med att rita, planlägga och förbereda hur scenen skulle se komma att ut.

Under cirka två års idogt arbete har många kontakter med myndigheter och ansökningar av olika slag kommit till stånd. Till en del av detta av arbete har föreningen fått ovärderlig hjälp av Birger Gunnarsson i Mörbylånga, fd chef för lantmäteriet i Kalmar län.

Här vid Gamla Alunbruket har det i över hundra år framställts alun sedan i början på 1800- talet bl a till färgindustrin.  Arbetskraft fanns inte i Degerhamn utan man måste värva folk från fastlandet. Flera familjer kom till alunbruket på Södra Öland och det byggdes därför arbetarbostäder i anslutning till det nya bruket. Efter några år arbetade fler än 300 personer på bruket, män kvinnor och barn. Idag är dessa arbetarbostäder, Södra Bruket, semesteranläggning med vandrarhem. Byggnadsrester och fornindustriminnen efter det gamla alunbruket ligger idag omhöljt av natur i vackra ängar. Folkkäre estradören och musikern  Anders Linder kallade ängarna vid sitt uppträdande 2014 för  ”Alunda hage”.

I denna miljö,  i det kulturhistoriska och industri-minnesmärkta känsliga området vill vi nyskapa och fortsätta kulturarvslinjen fast på ett helt annat sätt.                          

Och här i  ”Alunda hage”  har vi valt att placera Scenen Södra Bruket. 

Skärmavbild 2013-08-23 kl. 21.44.22               Skärmavbild 2013-08-23 kl. 21.44.41

Den vackra skorstenen vid Södra Bruket är ett ståtligt minne av en viktig epok i Södra Ölands historia. Idag får skorstenen dessutom stå som ett utropstecken för Scenen Södra Bruket.

Inför första evenemanget 2013 byggdes ett scengolv i direkt anslutning till skorstenen. Den s.k. ”Scenen Södra Bruket, Lilla Scen”

Scenbygget av den stora scenen startade våren 2015. Under våren 2016 har marken beretts och två containrar av fyra ställts på plats och ett större scengolv byggs inför sommarens evenemang.  Vi beräknar att med hjälp av mer ekonomiskt stöd få Stora Scenen Södra Bruket i Alunda hage helt invignings klar sommaren 2017.