Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss för mer information eller lämna synpunkter/ideér maila oss gärna.

Du når oss enklast via vår emailadress: scenbrottet@gmail.com

 

Styrelsen 2016 

Ordförande                                           Elisabeth Helgesson Palm                         elisabeth.h.palm@gmail.com                                             tel: 070 527 6531

V ordf                                                     Lisa Lundqvist                                             lisa_lundqvist@hotmail.com                                              tel: 070 383 1004

Sekreterare                                           Roland Brattström                                      rbrattstrm@gmail.com                                                        tel: 070 565 1862

Ekonomiansvarig                                Fn. vakant/ Tsv. ordf

Ledamot:                                              Göran Österberg                                          goran.osterberg@comhem.se                                              tel: 070 681 7291

Ledamot:                                              Lillemor Broling                                          lillemor.broling@Ltkalmar.se

Ledamot:                                              Marina Gustafsson                                      marina@oland.in

Ledamot:                                              Maria Palm                                                   me.palm@hotmail.com                                                       tel: 070 564 4813

Ledamot:                                             Christina Wirsell                                          christina_wirsell@hotmail.com                                        tel: 076 890 0325

 

Suppleant:                                          Peter Viklund                                                peterviklund80@gmail.com

Suppleant:                                          Magnus Bergman                                         info@magnusbergman.se

Suppleant:                                          Eva Matthis                                                   evamatthis@comhem.se

Valberedare:                                      Margaretha Lööf Johansson                      0485.40311@telia.com

 

Programansvar:                                                                                                                                                                                                                                                                                       Elisabeth Helgesson Palm, styrelseledamot                                                                                                                                                                                                                                            Lisa Lundqvist, styrelseledamot

Marknadsföring/Sponsring:                                                                                                                                                                                                                                     Lisa Lundqvist, styrelseledamot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Elisabeth Helgesson Palm, styrelseledamot                                                                                                                                                                                                       Roland Brattström, styrelseledamot

Hemsidan:                                                                                                                                                                                                                                                                 Elisabeth Helgesson Palm, styrelseledamot

Facebook:                                                                                                                                                                                                                                                                Jan Christer Hybbinette, tel: 073 385 7281

Trevnadsrådet:                                                                                                                                                                                                                                Christina Wirsell, styrelseledamot                                                                                                                                                                                                                     Lena Stämmgård

Kontrollant för byggnationen;                                                                                                                                                                                                                                 Hans Göran Martinsson, tel:

Projektledare för byggnation                                                                                                                                                                                                            Thomas Johansson, tel: 072 2155666                                                                                                                                                                                                                                                                 Roland Brattström, styrelseled.  

Bygg / Scen/Spelplats och Parkering:                                                                                                                                                                                              Roland Brattström, styrelseledamot                                                                                                                                                                                                                                                                   Göran Österberg, styrelseledamot tel: 070 6817291