Bli medlem

Vi vill gärna bli flera i vår förening Scenbrottet. Nytt för i år är att Du stödjer vår kulturverksamhet på Scenen Södra Bruket genom att registrera dig som medlem kostnadsfritt . Vi behöver visa att vi har ett stöd för verksamheten genom antalet medlemmar.

Detta gör du på scenbrottet@gmail.com. Lämna namn, adress, och mobilnr. ange gärna om du vill vara med oss och hjälpa till

Som medlem får du våra medlemsbrev samt inbjudan till mingelstund med våra artister. Detta hoppas vi kunna genomföra från och med 2017

Vill du dessutom stödja vår verksamhet med 100:- per år eller med en större gåva gör du det på vårt bankgiro 884-1116. Vid inbetalning ber vi dig sända ett mail till scenbrottet@gmail.com så att vi kan återkoppla.

Är du intresserad av att bidra till föreningens vidareutveckling, så kontakta oss via vår mailadress och beskriv din kompetens, ditt nätverk eller vad du vill bidraga med. Läs mer om vår verksamhet under fliken ”Om Scenbrottet”.

Lämna gärna ditt telefonnummer där vi kan nå dig.

Vi behöver alltid fler volontärer.

Styrelsen