Aktuellt

ALQ kopia

Vi presenterar 2016 fyra sommarkonserter den 17 juli, 24 juli, 31 juli och den 7 aug.  Se evenemang 

Föreningen vill samverka på många olika sätt och verkar utöver den ordinarie verksamheten med produktioner och byggnation med  ett integrationsprojekt och ett projekt för funktions nedsatta barn och ungdomar. Föreningen har fått ett visst kommunalt stöd till dessa projekt 

Det kommer att framföras en konsert med världsmusik där flera av våra invandrare välkomnas att medverka . Konserten Världsmusik på Öland, är tänkt att gå av stapeln på Kastlösa Allégård onsdag  23 juni kl 19 

I samband med konserten Anders sjunger Robban  söndag 17 juli pågår ett bildprojekt under några kulturlägerdagar med Eva Matthis som pedagog. Vi hoppas på en fin respons. 

Byggnationen av den Stora Scenen Södra Bruket pågår för fullt. Heidelbergskoncernen Cementa AB, Degerhamn, Nordborgs Gräv&Betong AB, Degerhamn,  Lars Henell, Degerhamn  och Sabelströms Gräv&Planering AB, Degerhamn  har bidragit med hjälp och sponsring vilket vi är ytterst tacksamma för. Ölandsfonden har bidragit med ekonomiskt stöd till scengolvet. 

Markberedning och två av fyra containrar har under våren 2016 placerats på den utsedda spelplatsen strax ovanför och lite norr om skorstenen.

Modellritning av scenen från 2012

Modellritning av scenen från våren 2012

 

Estradören och musikern Anders Linder sjöng sin nykomponerade visa om Alunda hage till vår kommande scen.            Lilla Scenen Aug 2013

Estradören, musikern och även en av våra ambassadörer, Anders Linder sjöng (aug 2013) sin nykomponerade visa om Alunda hage till vår kommande Scenen Södra Bruket. Scenen är på plats och snart är den klar. Kanske nästa år. 

Till hösten kommer vi att rikta vår uppmärksamhet mot alla samarbetspartners och sätta samverkan i fokus.

Scenen är allas scen på Södra Öland.